Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

34 317 35 41

Poradnie

Poradnie działające w ramach przychodni Novomed.