Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Profilaktyki i Lecznictwa

34 317 35 41

Poradnia pulmunologiczna

Godziny przyjęć

lek. med. D. Wróblewska
wtorek: 15:30-18:00